Radio interviews

4 radio-interviews van de BOS met gedetineerden die contact met boeddhistisch geestelijk verzorgers hebben gehad:

ADEMEN IS LEVEN

Je ademhaling is als een ketting die alle gebeurtenissen in je leven verbindt. De ademhaling is er altijd, op ieder moment. Is het je ooit opgevallen dat je ademhaling verandert als je stemming verandert? Kort en oppervlakkig als je boos of gespannen bent, snel als je net gerend hebt, rustig en diep als je ontspannen bent, bijna verdwenen als je bang bent.

Meestal merken we onze ademhaling niet op, ze is er gewoon. Het lichaam weet precies hoe het moet ademen. Als je mediteert kun je je aandacht richten op de adem. Je kunt voelen hoe je in- en uitademt – zonder iets te veranderen. Als je aandacht afdwaalt breng je hem vriendelijk terug. Gedachten kunnen je naar de toekomst of het verleden meenemen, maar de adem is altijd NU, als een anker in jezelf.

We kunnen de ademhaling gebruiken om onze aandacht te trainen en te zijn in het huidige moment…

Just BREATHE