DUIZEND HANDEN

Duizend handen die uitreiken naar wie dan ook maar hulp kan gebruiken. Dit is hoe in het boeddhisme compassie wordt voorgesteld. In de Tibetaanse traditie wordt Avalokiteshvara vereerd als Boeddha van Mededogen. In China en Japan verschijnt compassie in vrouwelijke vorm als Bodhisattva Kwan Yin of Kanzeon. Haar naam betekent: zij die naar onze noodkreten luistert. Soms heeft ze twee handen en houdt zij een bloem vast en soms heeft zij duizend handen die van alles aanbieden, zoals een traan voor troost, geld of een licht – wat er ook maar nodig is om het welzijn van wezens te bevorderen.

ORGANISATIE

De Stichting Duizend Handen, opgericht in 2016, heeft een delegatie-overeenkomst met de Boeddhistische Unie Nederland gesloten om een netwerk van boeddhistische vrijwilligers op te zetten. Op dit moment gaat onze aandacht vooral uit naar (ex)gedetineerden, maar op termijn wil Duizend Handen ook andere doelgroepen bereiken. Raadpleeg ons beleidsplan voor meer informatie.

Duizend Handen heeft de ANBI-status en opereert zonder winstoogmerk. Bestuursleden en vrijwilligers werken onbezoldigd. De stichting verwerft inkomsten uit subsidies, fondsen en van sponsoren uit particuliere schenkingen. De inkomsten worden gebruikt om vrijwilligers te trainen, reiskosten te vergoeden, voor werving en communicatie, het huren van locaties, voor administratie en coördinerende werkzaamheden. We leggen verantwoording af via onze jaarplannen die je hier kan inzien.